Grabarka - Święta Góra prawosławia

Grabarka to najświętsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Grabarka to najświętsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Przed wejściem na Świętą Górę powinno się dokonać rytualnej ablucji. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Na Święta Górę prawosławia prowadzą strome schody. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl W liturgii prawosławnej obowiązuje cyrlica. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Odbudowana cerkiew na Grabarce po pożarze z 1990 roku. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Wnętrze cerkwi na Grabarce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Co roku na Grabarkę przybywają setki tysięcy wiernych. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Prawosławny krzyż na kopule cerkwi na Garbarce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Świętą Górę pokrywają setki prawosławnych krzyży. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl Wielu pielgrzymów wchodzi na Grabarkę na klęczkach, by potem kilkakrotnie okrążyć w ten sam sposób tutejszą cerkiew. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Grabarka to najświętsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Przed wejściem na Świętą Górę powinno się dokonać rytualnej ablucji. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Na Święta Górę prawosławia prowadzą strome schody. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • W liturgii prawosławnej obowiązuje cyrlica. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Odbudowana cerkiew na Grabarce po pożarze z 1990 roku. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Wnętrze cerkwi na Grabarce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Co roku na Grabarkę przybywają setki tysięcy wiernych. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Prawosławny krzyż na kopule cerkwi na Garbarce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Świętą Górę pokrywają setki prawosławnych krzyży. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
  • Wielu pielgrzymów wchodzi na Grabarkę na klęczkach, by potem kilkakrotnie okrążyć w ten sam sposób tutejszą cerkiew. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl

Grabarka to najświętsze miejsce wyznawców prawosławia w Polsce. Fot.: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl

Grabarka jest w Polsce dla wyznawców prawosławia tym, czym Jasna Góra dla katolików. Nawet więcej, o sanktuarium w Częstochowie nikt nie mówi Święta Góra, a o Grabarce - i owszem!

17.09.2008

Grabarka – Święta Góra prawosławia - często porównywana jest do Jasnej Góry w Częstochowie. Niesłusznie. Poza tym, że zarówno jedna jak i druga pełnią rolę miejsc kultu religijnego, podobieństw pomiędzy nimi nie ma żądnych.

Grabarka to miejsce bardzo spokojne, położone na szczycie niewielkiego wzniesienia, które otaczają lasy i małe podlaskie wioski. Właściwie to okolica jest tak prosta i zwyczajna, że nic nie wskazuje na to, iż pośród niej może kryć się miejsce tak ważne dla wyznawców prawosławia. Droga prowadząca na Grabarkę jest wąska i bardzo kręta. Pamiętam, że kiedy tam jechałem – w połowie sierpnia 2008 roku – byłem zdziwiony, że do tak znanego miejsca prowadzi zwykła wiejska droga. W ogóle wyobrażałem sobie, że będzie to wyglądało trochę jak sanktuarium na Jasnej Górze. Tymczasem w rzeczywistości to miejsce jest bardzo proste, skromne.

Nie widać tam przepychu i całego tego blichtru związanego z wieloma miejscami kultu religijnego, który można określić mianem sakroturystyki czy tez – bardziej dobitnie - sakrobiznesem. Nie ma rozwrzeszczanych tłumów szkolnych wycieczek, nachalnych sprzedawców pamiątek. Ot po prostu, mała drewniana cerkiewka na szczycie niewielkiego wzniesienia, do której pielgrzymują wierni. Ale miejsce to wyzwala olbrzymie emocje. W powietrzu wyczuwa się olbrzymie skupienie, radość i podniecenie, spowodowane faktem, że w końcu dotarło się na miejsce. Wielu wiernych przychodzi tu bowiem dosłownie – idąc nieraz długie dni w pieszych pielgrzymkach z najodleglejszych zakątków Polski.

Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak sama góra. Tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy krzyży, powtykanych w ziemie wokół cerkwi, pielgrzymi przemierzający na klęczkach drogę wokół świątyni i rozmodlony tłum - to wszystko sprawia wrażenie dużej autentyczności. Nic tu nie jest na pokaz, czy też dla zaspokojenia własnego ego i autentycznie emanuje stąd atmosfera prawdziwej, głębokiej wiary.

info

Grabarka jest w Polsce dla wyznawców prawosławia tym, czym Jasna Góra dla katolików. Nawet więcej, o sanktuarium w Częstochowie niekt nie mówi Święta Góra, a o Garbarce - i owszem!

 

Dużo informacji o Grabarce można znaleźć na stronie www.grabarka.pl

 

transport

Samochodem można dojechać do Grabarki odbijając od drogi prowadzącej z Siemiatycz do Hajnówki. Skręt do Grabarki znajduje się między wsią Kajanka i Moszczona Pańska.

Blisko Świętej Góry znajduje się stacja kolejowa Sycz, na której zatrzymują się pociągi z Białegostoku, Hajnówki, Siedlec i Warszawy. Ze stacji PKP na Garbarka jest zaledwie 10-15 minut spokojnego marsz.

 

warto wiedzieć

Prawosławie zaczęło wkraczać na północnowschodnie tereny dzisiejszej Polski zaczęło około XII wieku. Na tych terenach powstawały wówczas pierwsze cerkwie, a miejscowi kapłani utrzymywali kontakty z patriarchami ze wschodu. W trakcie jednego z licznych wówczas najazdów tatarskich na Grabarce – wówczas jeszcze małej i nic nie znaczącej góry – ukryto cenną ikonę Spasa Izbawnika, którą w obawie przed zniszczeniem czy tez grabieżą, wywieziono z cerkwi w Mileniku. To pierwsza wzmianka o tym miejscu w historii. Później na długie lata góra popada w zapomnienie.

Na karty historii wraca ona dopiero w 1710 roku, wraz z potężną epidemią cholery, która dziesiątkowała Siemiatycze i pobliskie wsie. Prawosławna tradycja głosi, że starzec z jednej z wiosek miał wówczas objawienie, w trakcie którego dowiedział się jak wybawić mieszkańców Podlasia od plagi cholery. Trzeba – jak usłyszał podczas objawienia – zrobić jak najwięcej krzyży i zanieść je na Grabarę, po czym na górze odprawić błagalne modły do Spasa Izbawnika. Tak też uczyniono i – jak głosi przekaz – każdy, kto dotarł na miejsce z krzyżem i obmył twarz wodą ze źródła u jej podnóży, został uzdrowiony. Wkrótce tez w okolicy ustała epidemia.

Wdzięczni mieszkańcy Podlasia wznieśli na Grabarce dziękczynna kapliczkę, a w późniejszym okresie cerkiew. Dokładnie nie wiadomo, kiedy powstała tu pierwsza świątynia. Pewne jest natomiast to, że w roku 1726 świątynia już istniała. Z tego okresu zachował się bowiem jej dokładny opis.

Grabarka bardzo szybko stała się miejsce kultu, do którego ciągnęły pielgrzymki z pobliskich wsi i miasteczek. Z czasem krąg pielgrzymów zaczął się powiększać i ogarniać coraz odleglejsze tereny. Popularyzacji tego miejsca sprzyjał fakt, że po rozbiorach Polski te tereny znalazły się we władaniu carskiej Rosji, w której panującą religią było prawosławie.

W 1884 roku rozpoczęto, trwający 11 lat, remont cerkwi, który w dużej mierze był po prostu kompletną przebudową świątyni. W tym okresie wzniesiono bowiem nowe ściany, sufit, podłogę, fundamenty, dach oraz ikonostas a także poszerzono wnętrze samej cerkwi.

Zawieruchy I i II Wojny światowej ominęły Grabarkę bokiem, tak, że do 1945 roku pozostała ona w niezmienionym – po remoncie i przebudowie – stanie.

Po II Wojnie Światowej – wraz ze zmianą granic państwowych – zmianie uległ także stan posiadania Cerkwi Prawosławnej, i to na tyle, że terenie Polski nie było żadnego żeńskiego klasztoru prawosławnego. Szybko więc powstała myśl, by przy Grabarce powstał żeński klasztor. I tak już w listopadzie 1947 roku nastąpiło otwarcie klasztoru pod wezwaniem śww. Marty i Marii, a w kilka miesięcy później rezydowało tu już 8 zakonnic. W tym też okresie na wzgórzu wybudowano dla sióstr prowizoryczny, drewniany dom zakonny.

W 1956 roku na Grabarce wzniesiono i wyświęcono drugą cerkiew pod wezwaniem ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość. W tym okresie rozbudowano także klasztor – powstało wiele nowych cel dla zakonnic oraz wzniesiono dom dla księży sprawujących posługę w miejscowych świątyniach.

W latach 1978-1980 został wybudowany nowy, murowany dom zakonny, a ze starego zrobiono Dom Pielgrzyma, który funkcjonuje do dziś.

 

Dwa razy do roku na Grabarkę przybywa szczególnie dużo wiernych. Po raz pierwszy w lecie, 18-19 sierpnia,kiedy prawosławni obchodzą Święto Przemienienia Pańskiego, i 6 listopada w Święto Matki Bożej Pocieszycielki.

 

 

Dwa razy do roku na Grabarkę przybywa szczególnie dużo wiernych. Po raz pierwszy w lecie, 18-19 sierpnia,kiedy prawosławni obchodzą Święto Przemienienia Pańskiego, i 6 listopada w Święto Matki Bożej Pocieszycielki.

 

 

Woda, ze źródła, które – w myśl podania uleczyć miała dotkniętych epidemią cholery - do dziś uchodzi za cudowną. Toteż każdy pielgrzym, przybyły na Garbarkę, przeciera twarz i ręce zwilżoną w tej wodzie chusteczką. Zgodnie ze zwyczajem, po przetarciu twarzy chusteczkę należy zostawić na miejscu, co symbolizuje pozbycie się choroby.

Po dziś dzień też większość pielgrzymów przybywających do świętej góry przynosi ze sobą drewniane krzyże. Zanim je jednak ustawią na górze, trzykrotnie na kolanach okrążają świątynię. Na wielu krzyżach można zobaczyć modlitwy a także często – napis w intencji kogo odprawia się modły czy też całą pielgrzymkę.

 

 

Autor: Jarosław Tondos Zdjęcia: Jarosław Tondos/TravelFocus.pl
Sklep online
PRENUMERATA
CZYTAJCIE NAS
Wideo Podczas 3. Warszawskich Targów Turystycznych PODRÓŻE 15 listopada bawiliśmy się w towarzystwie znanych podróżników i blogerów. Wśród sławnych nazwisk nie zabrakło Wojciecha Cejrowskiego. Zobaczcie to jeszcze raz! W Czarnogórze będzie wiele okazji do zweryfikowania stereotypów na temat Bałkanów. Przedstawiamy 10. część motocyklowych przygód Wiktora Kammera. Grecja - kolebka europejskiej cywilizacji, filozofii i architektury. Ale to także kraj niesprzyjającego klimatu, wysuszonych pól i niekończących się remontów dróg. Jak wygląda ten świat okiem motocyklisty? Szósta część motocyklowych przygód Wiktora Kammera, tym razem w Rumunii.
Warszawskie Targi Turystyczne PODRÓŻE

Podczas 3. Warszawskich Targów Turystycznych PODRÓŻE 15 listopada bawiliśmy się w towarzystwie… 

MOTOVBLOG – ODC. 10: ...

W Czarnogórze będzie wiele okazji do zweryfikowania stereotypów na temat Bałkanów. Przedstawiamy… 

MOTOVBLOG – ODC. 8: ...

Grecja - kolebka europejskiej cywilizacji, filozofii i architektury. Ale to także kraj… 

MOTOVBLOG – ODC. 6: ...

Szósta część motocyklowych przygód Wiktora Kammera, tym razem w Rumunii. 

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
POLSKA
ŚWIAT
AKTUALNOŚCI
WASZE WYPRAWY
PORADY
AKTYWNIE
ZPR Media S.A.
O wydawnictwie
Kontakt do serwisu podroze.pl
Redakcja miesięcznika Podróże
Reklama
Licencje
Regulamin serwisu
Polityka Cookies
Sklep on line
Polityka prywatności
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Muratordom.pl
Forum.muratordom.pl
Zrobiszsam.pl
Ofero24.pl
Projekty.murator.pl
Tuznajdziesz.pl
Muratorfinanse.pl
Urzadzamy.pl
Stronywnetrza.pl
Wymarzonyogrod.pl
Architektura i budownictwo:
Muratorplus.pl
Architektura.muratorplus.pl
Archirama.pl
Styl życia:
Poradnikzdrowie.pl
Mjakmama24.pl
Mowimyjak.pl
Glamki.pl
WFormie24.pl
DlaPacjentow.pl
Regeneracja.info
Rozrywka, informacja:
Se.pl
Superseriale.se.pl
Superauto24.se.pl
eskaGO.pl
Eska.pl
Hotplota.pl
Eskarock.pl
Voxfm.pl
Radiowawa.pl
RadioPLUS.pl
Hobby i wypoczynek:
Podroze.pl
Zagle.com.pl
Wideo:
Fokus.tv
SuperExpress.tv
murator.tv
Eska.tv
Polotv.pl
Voxmusic.tv
Zakupy:
Zakupy.tuznajdziesz.pl
Zakupy.mjakmama24.pl
Sklep online
Miesięcznik:
Murator
Dobre wnętrze
M jak mieszkanie
Moje mieszkanie
Podróże
Żagle
Architektura
Zdrowie
M jak mama
Sklep online